Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

TNT OFFICE Sp. z o.o

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5 lokal 28  |  01-015 Warszawa

tel. +48 (22) 299 48 49

E-mail: biuro@tntoffice.pl

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000480640

NIP 527 270 24 34